חדרי ישיבות | IC HOTELS GREEN PALACE

ציוד

 • מערכת השמעה
 • מיקרופון כבל
 • מיקרופון גוסנק
 • מיקרופון אלחוטי
 • מיקרופון דש אלחוטי
 • מקרן וידאו ונתונים (Ans - 1024 x 768p 2000)
 • מסך – 3 x2 (חזית - חצובה) & 4 x 3 (קדמי – קבוע)
 • טלוויזיה רחבת מסך
 • ראש מניע
 • נוריות LED
 • מקרנים תקורה
(אנא פנה אלינו באמצעות דוא"ל עבור ציוד בחינם או בתשלום)

 

  

רוחב (מ') 

אורך (מ') 

גובה (מ')) 

שטח (מ"ר) 

   סידור
   מסיבות    

 סידור
 כיתה     

  תיאטרון 
   סידור 

  סידור 
  קבלה     

אולם א+ב  

19,2 

43 

3,8 

825 

400 

600 

800 

800 

אולם א 

19,2 

21 

3,8 

412 

190 

220 

370 

380 

אולם ב 

19,2 

21 

3,8 

412 

190 

220 

370 

380 

אולם ג 

10 

2,65 

60 

20 

30 

50 

50 

אלם ד 

6,8 

14,8 

2,3 

100 

40 

63 

132 

132 IC HOTELS RESIDENCE

ראה
IC HOTELS RESIDENCE

IC HOTELS RESIDENCE

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS GREEN PALACE

ראה
IC HOTELS GREEN PALACE
You are Seeing This Hotel

IC HOTELS GREEN PALACE

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

ראה
IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS AIRPORT

ראה
IC HOTELS AIRPORT

IC HOTELS AIRPORT

ראה להזמין עכשיו
"