חוף ובריכות | IC HOTELS GREEN PALACE

שטח חיצוני

בריכת גלישה (ווטרסלידס)

גודל 236 מ"ר / עומק 125 ס"מ

בריכת אנימציה

גודל 540 מ"ר / עומק 140 ס"מ

בריכת רגיעה

גודל 687 מ"ר / עומק 140 ס"מ

בריכה גדולה

גודל 1.384 מ"ר / עומק 140 ס"מ

בריכת ילדים 1

גודל 89 מ"ר / עומק 30 ס"מ

בריכת ילדים 2

גודל 12 מ"ר / עומק 40 ס"מ

בריכת ילדים 3

גודל 380 מ"ר / עומק 40 ס"מ

שטח פנימי

בריכה מקורה

גודל 266 מ"ר / עומק 140 ס"מ

בריכת ילדים מקורה

גודל 12 מ"ר / עומק 140 ס"מ

החוף

אורך 200 מ' / רוחב 43 מ'

 

 

 

IC HOTELS RESIDENCE

ראה
IC HOTELS RESIDENCE

IC HOTELS RESIDENCE

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS GREEN PALACE

ראה
IC HOTELS GREEN PALACE
You are Seeing This Hotel

IC HOTELS GREEN PALACE

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

ראה
IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

ראה להזמין עכשיו

IC HOTELS AIRPORT

ראה
IC HOTELS AIRPORT

IC HOTELS AIRPORT

ראה להזמין עכשיו
"