Kalite Politikası | IC HOTELS GREEN PALACE

Kalite Politikası | IC HOTELS GREEN PALACE

Politikalarımız

Kalite Politikamız:

 • Misafir memnuniyetini ön planda tutarak,
 • Karşılıklı güveni, saygı ve sevgiyi, eğitim ve iletişimle geliştirerek,
 • Tedarikçilerimiz ve bölge kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürekli iyileştirme çalışmaları yaparak,
 • İnsan sağlığını koruyarak,
 • Çevreye karşı sorumluluklarımızın bilincinde, atıklarımızı kontrol altında tutup; doğal kaynak kullanımını azaltarak,
 • Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetiminin ve performansının sürekli iyileştirilmesini, aynı zamanda yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak hareket etmeyi sağlayarak,
 • Takipçilik ve sahip çıkma ilkelerimizden ödün vermeden,


YURT İÇİNDE LİDER,

ULUSLARARASI ALANDA ARANILIR FİRMA OLMAKTIR.

 Çevre Politikamız:

Kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemimiz;

 • Yükümlü olduğumuz yasal ve müşteri şartlarına riayet ederek,
 • Çevre boyutlarını kontrol altına alarak,
 • Sürekli iyileştirme prensibi ile gözden geçirilerek,
 • Doğal kaynakların bilinçli kullanımı sağlayarak
 • Atık azaltıcı teknikler uygulayarak tasarruf etmek
 • Çevre kirliliğine sebep olan etkenleri azaltmak
 • Çevre kirliliği oluşmadan önlemek
 • Geri dönüşümü sağlamak amacı ile atıkları yönetmek
 • Çevremize duyarlı toplum oluşturmak amacıyla faaliyet alanımızdaki kuruluşlar ve yerel yönetimlerle iletişim ve işbirliği içinde bulunarak, bölgemiz için ortak faydalar sağlamaktır.


Gıda Güvenliği Politikamız:

          Tüketicilerimize sağlıklı ve hijyenik yemekler sunulması IC HOTELS Yönetim Sistemleri Politikamızın bir parçasıdır. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimiz, üretimini yaptığımız tüm ürünleri kapsamaktadır.

         Bu amaçla, ülkemizde geçerli olan tüm yasal mevzuatlara ve kanunlara uygun olarak hareket edeceğimizi; satınalmadan müşteri ve çalışanların tüketimine sunuluncaya kadar geçen tüm aşamalarda gıda güvenliği prensiplerini uygulayacağımızı taahhüt ederiz.

         HACCP Sistemimizin, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla yapılan eğitim ve denetim faaliyetleri için gerekli kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanacaktır.


Misafir Memnuniyeti Politikamız:

         Misafirlerimizin şikayetlerinin etkili ve verimli bir şekilde ele alınması ve çözümlenmesi IC HOTELS Yönetim Sistemleri Politikamızın bir parçasıdır. Misafir Memnuniyeti Yönetim Sistemimiz, tarafımızdan misafirlere sunulan tüm ürün ve hizmetleri kapsamaktadır.

         Bu amaçla, ülkemizde geçerli olan tüm yasal mevzuatlara ve kanunlara uygun olarak hareket edeceğimizi; Mali, işletmeye ait ve kuruluşa ait şartlara bağlı kalacağımızı, misafirlerin, personelin ve diğer ilgili tarafların girdilerini etkili ve verimli bir şekilde ele alarak çözümlenmesi konusunda gerekli uygulamaları yapacağımızı taahhüt ederiz.

         Misafir Memnuniyeti Yönetim Sistemimizin, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması konusunda, gerekli eğitim ve denetim faaliyetleri için gerekli kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanacaktır.


İSG Politikamız:

         Tüm tesislerimizde iş sağlığı ve işçi güvenliğinin, aynı zamanda misafirlerimizin güvenliğinin de sağlanması IC HOTELS Yönetim Sistemleri Politikamızın bir parçasıdır. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz faaliyette bulunduğumuz süreçlerimizi kapsamaktadır.

         Yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesini, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini, aynı zamanda yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uygun olarak hareket edeceğimizi taahhüt ederiz.

         İSG Yönetim Sistemimizin, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için gerekli eğitim ve denetim faaliyetleri için gerekli kaynaklar üst yönetim tarafından sağlanacaktır.

İSG hedeflerimiz belirlenmiş olup, periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Tüm İSG süreçleri dokümante edilmiş, uygulanmakta ve sürdürülmektedir.

 

IC Hotels Green Palace Sürdürebilirlik Raporunu indirmek için buraya tıklayınız

IC HOTELS RESIDENCE

GÖRÜNTÜLE
IC HOTELS RESIDENCE

IC HOTELS RESIDENCE

GÖRÜNTÜLE REZERVASYON YAP

IC HOTELS GREEN PALACE

GÖRÜNTÜLE
IC HOTELS GREEN PALACE
You are Seeing This Hotel

IC HOTELS GREEN PALACE

GÖRÜNTÜLE REZERVASYON YAP

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

GÖRÜNTÜLE
IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT

GÖRÜNTÜLE REZERVASYON YAP

IC HOTELS AIRPORT

GÖRÜNTÜLE
IC HOTELS AIRPORT

IC HOTELS AIRPORT

GÖRÜNTÜLE REZERVASYON YAP
"